Formy koučování a ceny

Osobní setkání          3.000,- - 4.000,- Kč/setkání 60 minut

Telefon, skype           1.500,- - 2.500,- Kč/kontakt 45 minut  

Cena je vždy dohodnuta pro konkrétní situaci před zahájením spolupráce. První setkání v rozsahu 30 minut zdarma.

Ing. Iva Sehanlová
Počítadlo návštěv