Profil poradce

V poradenství stavím na čtyřech, pro mne velmi důležitých hodnotách:
úcta ke klientovi, spolupráce, důvěra a podpora

Při poradenské práci stavím na svých osobních zkušenostech z vedení lidí, týmů a firem i na odborných znalostech.

Veškeré informace o situaci klienta, o jeho postupech, procesech, výsledcích a změnách jsou zcela důvěrné a to je i zakotveno ve smlouvě spolupráci.

V poradenském procesu považuji za podstatná nejen čísla, ale i lidi a vztahy mezi nimi. Kombinuji řadu nástrojů. Dávám doporučení, rady, podněty, ale konečné rozhodnutí nechávám vždy na klientovi a jeho rozhodnutí plně respektuji. 

Ing. Iva Sehanlová
Počítadlo návštěv